kkvam 2021-08-30 19:51:06

Ferieturn

Velkommen til ferieturn hos Hokksund Turnforening!

Turn er en idrett som gir et godt grunnlag for fysiske ferdigheter, og i de ulike feriene vil det være fokus på å lære de grunnleggende turnelementene som vil tilpasses den enkeltes nivå. Det stilles således ingen krav til forkunnskap, og opplegget vil bli lagt til rette for alle: Både nybegynnere og de som har turna, eller de som fortsatt er aktive. 

Det vil samtidig være en sosial arena som legger til rette for etablering av nye vennskap. 

Lunsj og frukt er inkludert i prisen (300,- per dag eller 750,- for alle tre dagene). 

Vi tilbyr turntilbud i følgende ferier:

  • Vinterferie
  • Sommerferie
  • Høstferie

Neste på agendaen er høstferieturn i uke 40, og alle i alderen 6-12 år er velkommen til å melde seg på.

Klikk på ett av alternativene for å melde på

- Mandag 4. Oktober kl. 09:00-15:00

- Tirsdag 5. Oktober kl. 09:00-15:00

- Onsdag 6. Oktober kl. 09:00-15:00

- Alle tre dager