Mobbing/trakasering

I hokksund turnforening har vi nulltoleranse for mobbing og trakasering. Alle som er med i foreningen skal føle seg inkludert og verdsatt.
Opplever du selv eller ser at noen blir utsatt for mobbing eller trakasering ta kontakt med hovedtrener (hvis det må løses umiddelbart) eller en av de sportslige lederene.
Ellers forholder vi oss til Norges Idrettsorbunds håndtreing av mobbing: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/hvordan-skal-idrettslag-reagere-pa-mobbing