Styret i Hokksund Turnforening

Verv Navn e-post telefon
Styreleder Stine Kjos    
Nestleder Idar Øsebak Idaroes@outlook.com 97706968
Kasserer Anita Dahl    
Sekretær Christine Strysse Johansen    
Styremedlem/Sportslig leder, tropp Trond Selstø    
Styremedlem/Sportslig leder, apparat Kristin Themte Kristinki@kid.no 92292148
Styremedlem/Sportslig leder, bredde Anne-Lise Ørmen Annelise_rmen@yahoo.no 90762361
Styremedlem/Leder dugnadsgruppa Inger Eva Sæterli Thorsby ingereva123@gmail.com 97621442
Varamedlem Per Harald Hobbelstad    
Varamedlem Stine Fåsen    

Styret blir satt på årsmøte.