kkvam 2021-08-05 11:01:50

Nybegynner apparatturn 8 år og oppover

Nybegynner apparatturn er et parti for de som ønsker å drive med apparatturn, men som ikke ønsker å satse. 

Dette partiet er beregnet for å lære seg ulike øvelser i de ulike apparatene. Vi anbefaler at utøverne går begge dager. 

 

Tirsdag 18:00-20:00 1000,- per semester
Torsdag 17:00-19:00 800,- per semester