Turnskole (6-10år)

Dette er partier for å lære grunnelementene innen både apparatturn og troppsturn. Barna blir kjent med apparatene i apparatturn og troppsturn, og lærer også litt om styrketrening og tøying. Målet er å utvikle grunnleggende ferdigheter og bli sterkere.

En melder seg på spesifikt hvilke(n) dag(er) en vil gå.Max 60 pers. pr parti. Når partiet er fullt, kan en stå på venteliste. 

Trykk på dagen i tabellen eller aktiviteten på høyre side for å melde på.

Kontaktpersjon for Turnskolen er Anne-Lise Ørmen
Mail Annelise_rmen@yahoo.no

TRENINGSTIDER TIDLIG PARTI
Dag Tidspunkt Sted Alder Pris per semester Trener(e)

Mandag

15:00 16:30 Turnhallen 6-10 1000,-  

Onsdag

15:00 16:30 Turnhallen 6-10 1000,-  

Fredag

15:00 16:30 Turnhallen 6-10 1000,-  

 

TRENINGSTIDER SENT PARTI 
Dag Tidspunkt Sted Alder Pris per semester Trener(e)

Mandag

16:30 18:00 Turnhallen 6-10 1000,-  

Tirsdag

16:30 18:00 Turnhallen 6-10 1000,-  

Onsdag

16:30 18:00 Turnhallen 6-10 1000,-  

Torsdag

16:30 18:00 Turnhallen 6-10 1000,-  

Fredag

16.30 18:00 Turnhallen 6-10 1000,-  

 

Aktiviteter

07.05.2021
Turnskole Fredag 15:00-16:30 Vår 2021

16:30 - 18:00

Turnhallen

07.05.2021
Turnskole Fredag 16:30-18:00 Vår 2021

16:30 - 18:00

Turnhall

10.05.2021
Turnskole Mandag 15:00-16:30 Vår 2021

15:00 - 16:30

Turnhallen

10.05.2021
Turnskole Mandag 16:30-18:00 Vår 2021

16:30 - 18:00

Turnhall

11.05.2021
Turnskole Tirsdag, Vår 2021

16:30 - 18:00

Turnhallen